Wycena nieruchomości Częstochowa

Wycena nieruchomości Częstochowa

Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna, która ma uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca ma uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wyceny i zobligowany jest przede wszystkim  do przestrzegania prawa, a także standardów rzeczoznawców majątkowych.  Wycena nieruchomości jest to procedura, gdzie w rezultacie zostaje określona...

Czytaj więcej
Pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami

Pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami

Nasza firma oferuje także usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz doradztwem w segmencie rynku nieruchomości. Przyjmujemy zlecenia sprzedaży jak i wyszukiwania ofert dotyczących lokali mieszkalnych oraz użytkowych, działek gruntowych zabudowanych i niezabudowanych. W spectrum naszego zainteresowania są także powierzchnie mieszkań, domów oraz nieruchomości komercyjnych...

Czytaj więcej
Kredyty Hipoteczne - pośrednictwo finansowe

Kredyty Hipoteczne - pośrednictwo finansowe

Oferujemy kompleksowe i rzetelne usługi w zakresie obługi rynku nieruchomości. Nasze usługi obejmują wycenę nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz doradztwo w zakresie uzyskania kredytu hipotecznego.  Nasza siedziba -  Częstochowa w województwie śląskim. Oferowane usługi są w pełni profesjonalne z zachowaniem szczególnej staranności oraz etyki zawodowej. Oferujemy wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych...

Czytaj więcej
Pośrednik nieruchomości. Zakup i sprzedaż nieruchomości.

Pośrednik nieruchomości. Zakup i sprzedaż nieruchomości.

Proces sprzedaży lub poszukiwania odpowiedniej nieruchomości jest często skomplikowany i męczący. Niezbędne są duże nakłady czasu oraz wiedza w obszarach rynku nieruchomości dotyczących na przykład stanu prawnego nieruchomości czy skompletowania odpowiednich dokumentów przy sprzedaży nieruchomości.... Pośrednik nieruchomości może być cennym wsparciem zarówno dla osoby, która chce sprzedać...

Czytaj więcej

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!

Wycena - Rzeczoznawca majątkowy - Częstochowa województwo śląskie

Nasza firma zapewnia profesjonalne i rzetelne usługi w zakresie obługi rynku nieruchomości. Oferujemy usługi w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, a także w wycenie nieruchomości.  Jesteśmy zlokalizowani w Częstochowie w województwie śląskim. Kładziemy szczególny nacisk na profesjonalną obsługę klienta z zachowaniem szczególnej staranności ze względu na charakter zawodu -  w sposób obiektywny i niezależny zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i  Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych oraz przede wszystkim z etyką zawodową. Zapewniamy wsparcie przy wycenie praw własności do nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,  budynków i  lokali jako spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jak również nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego. Szacujemy  dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności - uzyskania kredytu hipotecznego na zlecenie banków, a także klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny. Oferujemy usługi określania wartości rynkowej przedmiotu wyceny jak i  wartości odtworzeniowej, a także ustalania wartość indywidualnej dla konkretnego inwestora. Właściwie podejście oraz metody i techniki wyceny z uwzględnieniem zasad zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest obierane przez rzeczoznawcę majątkowego, chyba że wynika ono wyraźnie z przepisów prawa. Rzeczoznawca majątkowy ma prawo żądać od odpowiednich organów i sądów dostępu do danych jakie zostały wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które są niezbędne do wykonanywania jego zawodu. Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę niejednokrotnie jest niezbędna dla potrzeb postępowania spadkowego, podziału majątku czy też zniesienia współwłasności. Szacowanie wartości nieruchomości - lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub obiektem o charakterze komercyjnym jest realizowane w formie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy określając wartość rynkową czy odtworzeniową przedmiotu wyceny powinien działać samodzielnie w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz swoich uprawnień zawodowych, etyki oraz standardów zawodowych. Oferujemy także wycenę dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności w formie kredytu hipotecznego Wycena nieruchomości dla potrzeb uzyskania kredytu hipotecznego obejmuje określenie aktualnej wartości rynkowej przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z wymogami sektora bankowego.