Jesteś w: Wycena nieruchomości

Oferujemy usługi

Wycena nieruchomości Częstochowa

Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna, która ma uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca ma uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wyceny i zobligowany jest przede wszystkim  do przestrzegania prawa, a także standardów rzeczoznawców majątkowych.  Wycena nieruchomości jest to procedura, gdzie w rezultacie zostaje określona...

więcej »

Pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami

Nasza firma oferuje także usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz doradztwem w segmencie rynku nieruchomości. Przyjmujemy zlecenia sprzedaży jak i wyszukiwania ofert dotyczących lokali mieszkalnych oraz użytkowych, działek gruntowych zabudowanych i niezabudowanych.  Jako pośrednik nieruchomości oferujemy profesjonalną obsługę przy sprzedaży jak i zakupie działek, domów...

więcej »


Kredyty Hipoteczne - pośrednictwo finansowe

Oferujemy kompleksowe i rzetelne usługi w zakresie obługi rynku nieruchomości. Nasze usługi obejmują wycenę nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz doradztwo w zakresie uzyskania kredytu hipotecznego.  Nasza siedziba -  Częstochowa w województwie śląskim. Oferowane usługi są w pełni profesjonalne z zachowaniem szczególnej staranności oraz etyki zawodowej. Oferujemy wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych...

więcej »

Wycena - Rzeczoznawca majątkowy - Częstochowa województwo śląskie

Nasza firma zapewnia profesjonalne i rzetelne usługi w zakresie obługi rynku nieruchomości. Oferujemy usługi w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, a także w wycenie nieruchomości.  Jesteśmy zlokalizowani w Częstochowie w województwie śląskim. Kładziemy szczególny nacisk na profesjonalną obsługę klienta z zachowaniem szczególnej staranności ze względu na charakter zawodu -  w sposób obiektywny i niezależny zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i  Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych oraz przede wszystkim z etyką zawodową. Zapewniamy wsparcie przy wycenie praw własności do nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,  budynków i  lokali jako spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jak również nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego. Szacujemy  dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności - uzyskania kredytu hipotecznego na zlecenie banków, a także klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny. Oferujemy usługi określania wartości rynkowej przedmiotu wyceny jak i  wartości odtworzeniowej, a także ustalania wartość indywidualnej dla konkretnego inwestora. Właściwie podejście oraz metody i techniki wyceny z uwzględnieniem zasad zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest obierane przez rzeczoznawcę majątkowego, chyba że wynika ono wyraźnie z przepisów prawa. Rzeczoznawca majątkowy ma prawo żądać od odpowiednich organów i sądów dostępu do danych jakie zostały wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które są niezbędne do wykonanywania jego zawodu. Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę niejednokrotnie jest niezbędna dla potrzeb postępowania spadkowego, podziału majątku czy też zniesienia współwłasności. Szacowanie wartości nieruchomości - lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub obiektem o charakterze komercyjnym jest realizowane w formie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy określając wartość rynkową czy odtworzeniową przedmiotu wyceny powinien działać samodzielnie w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz swoich uprawnień zawodowych, etyki oraz standardów zawodowych. Oferujemy także wycenę dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności w formie kredytu hipotecznego Wycena nieruchomości dla potrzeb uzyskania kredytu hipotecznego obejmuje określenie aktualnej wartości rynkowej przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z wymogami sektora bankowego.