Jesteś w: Cennik

Oferujemy atrakcyjne ceny świadczonych usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi oraz komercyjnymi, nieruchomości niezabudowanych o przeznaczeniu budowlanym oraz gruntów rolnych, a także mieszkań.

Wycena nieruchomości jest uzależniona od wielu elementów - stanu prawnego przedmiotu wyceny, dostępności danych niezbędnych do przeprowadzenia szacowania, rodzaju określanej wartości oraz także celu wyceny. Wpływ na cenę usługi sporządzenia rzetelnego operatu ma także stan nieruchomości (przykładowo rodzaj budynków posadowionych na działce gruntu oraz ich stan techniczny) oraz przyjęte do wyceny metody szacowania. W celu określenia ceny za usługę wyceny nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 502 393 627. Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji odnośnie przedmiotu wyceny oraz ewenetualnych oględzin przedmiotowej nieruchomości zostanie przedstawiona niezobowiązująca oferta cenowa za usługę sporządzenia operatu szacunkowego. Zapraszamy serdecznie do współpracy.