Wycena mieszkań pod kredyty hipoteczne - częstochowa. Rzeczoznawca majątkowy.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu do to ograniczone prawo rzeczowe - polskie prawo cywilne wyróżnia trzy  rodzaje praw rzeczowych.  Na treść wyżej wymienionego prawa składają się dwa podstawowe uprawnienia: przede wszystkim prawo do korzystania z lokalu, a także prawo do rozporządania swoim prawem w tym wynajęcia albo oddanie do bezpłatnego korzystania jeśli jest to zgodne z przeznaczeniem lokalu. Zgoda spółdzielni mieszkaniowej nie jest potrzebna w wyżej określonych przypadkach. Jednak w razie chęci zmiany przeznaczenia lokalu konieczne jest zgoda spóldzielni mieszkaniowej. Spółdzielcze prawo do do lokalu to prawo zbywalne, dziedziczne, czyli może zostać sprzedane, darowane, zapisane w testamencie oraz obciążone hipoteką. W przypadku zbycia spóldzielczego prawa do lokalu umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Wycena spółdzielczego prawa do lokalu - określenie wartości rynkowej ma najczęściej miejsce w podejściu porównawczym przy zastosowaniu zbliżonych cech rynkowych jak przy wycenie nieruchomości lokalowych - lokalizacji, położenia na piętrze, dostępności komunikacyjnej, stanu technicznego lokalu jak i stanu budynku. Operat szacunkowy, w którym jest określana wartość rynkowa lokalu jest często podstawą w procedurze przyznawania kredytu hipotecznego udzielanego przez bank. Wysokość dla potencjalnego kredytu hipotecznego jest najczęśniej uzależniona od wartości rynkowej danego mieszkania.

Pozostałe informacje

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!