Rzeczoznawca majątkowy Częstochowa - określanie wartości rynkowej - operaty szacunkowe

Nieruchomość budynkowa jest to budynek, która ze względu na przepisy szczególne nie jest częścia składową nieruchomości gruntowej, lecz stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Klasyczny przykład takiej sytuacji ma miejsce kiedy użykownik wieczysty wybuduje budynek na gruncie, który jest oddany mu z użytkowanie wieczyste, a więc prawo własności do gruntu należy faktycznie do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Drugim przykładem jest sytuacja kiedy użytkownik wieczysty nabędzie budynek w momecie zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Wycena nieruchomości budynkowej przez rzeczoznawcę majątkowego obejmuje z reguły określenie wartości samego budynku. Rzeczoznawca majątkowy opiera się na projekcie  budynku, dokumentacji powykowywczej. Stan prawny rzeczoznawca ustala na podstawie księgi wieczystej, wypisów z ewidencji gruntów etc. Definicja nieruchomości budynkowej jest zawarta w art. 46 §1 oraz art. 235 §1 kodeksu cywilnego.

Wartość rynkową nieruchomości budynkowej można określić przy pomocy podejścia porównawczego, podejścia dochodowego jeśli budynek generuje lub może generować dochód przy założeniu że ma to decydujący wpływ na jego wartość rynkową. Nieruchomość budynkowa może zostać także wyceniona w podejściu kosztowym - wtedy określana jest jej wartość odtworzeniowa metodą kosztów odtworzenia lub zastąpienia. Atrybuty, które mają wpływ na wartośc nieruchomości budynkowej to przede wszystkim lokalizacja, stan techniczny, wykończenie, dostępność miejsc parkingowych oraz droga dojazdowa i powierzchnia użytkowa. Wycena nieruchomości budynkowej przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego powinnna być zrealizowana zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz etyką zawodową.

Pozostałe informacje

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!