Jesteś w: Kredyt hipoteczny

Oferujemy pośrednictwo finansowe oraz doradztwo w zakresie procedury uzyskania kredytu hipotecznego. Oferujemy profesjonalne usługi w celu uzyskania przez kredytobiorcę zabezpieczenia wierzytelności w formie jaką jest kredyt hipoteczny. Proponujemy doradztwo w zakresie wyboru oferty kredytowej poszczególnych instytucji sektora finansowowego.

W ramach świadczonych usług zapewniany wycenę nieruchomości - lokali mieszkalnych i komercyjnych, nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi jak i zabudową komercyjną - handlowo usługową. Zapewniamy także wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych o przeznaczeniu pod zabudowę, usługi jak i gospodarstw rolnych oraz gruntów rolnych. Działamy głównie na terenie województw śląskiego oraz województw sąsiednich jednak na życzenie naszych klientów podejmiemy się wyceny nieruchomości na terenie całego kraju.

Zapewniamy  profesjonalne oraz rzetelne oszacowanie wartości nieruchomości typowych  parametrach na lokalnym rynku jak i wycenę nieruchomości o podwyższonym standardzie.  Oferujemy wycenę nieruchomości w celu sfinansowania prac remontowych, adaptacyjnych lub remontowych gdzie zabezpieczenie wierzytelności jest także w formie kredytu hipotecznego.

Nasz oferta obejmuje wycenę wartości rynkowej zarówno w podejściu porównawczym dla nieruchomości typowych na lokalnym rynku jak i wycenę w podejściu dochodowym dla nieruchomości o charakterze użytkowym - lokali pod wynajem, sal weselnych etc.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą e-mail.

Bank hipoteczny - wycena, kredyt.

Banki uniwersalne przede wszystkim przyjmują depozyty i udzielają kredytów. Głównym celem ich działalności jest dążenie do zaspokajania potrzeb klientów w zakresie usług bankowych, przy równoczesnym dążeniu do zmaksymalizowania zysku. Natomiast... więcej ›

Kredyt hipoteczny a kredyt budowlano - hipoteczny.

Wyróżnić można dwa rodzaje zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy w formie kredytu hipotecznego – kredyt hipoteczny oraz kredyt budowlano – hipoteczny. Różnica między tymi dwoma rodzajami kredytu hipotecznego jest zasadnicza i zostanie... więcej ›

Kredyt hipoteczny - procedura oraz warunki.

Kredy hipoteczny jest to długoterminowe zobowiązanie wobec banku, który kredytuje zakup nieruchomości - lokalu mieszkalnego lub użytkowego, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub nieruchomości gruntowej niezabudowanej... więcej ›