Określanie wartości rynkowej i odtworzeniowej. Wycena nieruchomości Częstochowa

Wycena przez rzeczoznawcę majątkowego obejmuje także określanie wartości nieruchomości komercyjnych - są to nieruchomości, które są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Ten rodzaj nieruchomości ma charakter niemieszkalny. Występuja różne rodzaje nieruchomości komercyjnych: oferujące powierzchnię biurową, magazynową, place składowe, place manewrowe oraz i postojowe oraz przede wszystkim lokale użytkowe, centra handlowe. Nieruchomości komercyjne mogą generować dochodu czynszowe i pozaczynszowe jak i dochody z działalności prowadzonej na nieruchomości. Reczoznawca majątkowy określa wartość rynkową nieruchomości komercyjnych głównie za pomocą podejścia dochodowego ze względu na fakt, że dochód generowany lub możliwy do wygenerowania przez daną nieruchomość ma decydujący wpływ na jej wartość. W zależności czy dochód może być określony na podstawie analizy czynszów na lokalnym rynku do wyceny stosowana jest metoda inwestycyjna lub metoda zysków gdzie podstawą obliczenia dochodu jest część dochodu z działalności prowadzonej na nieruchomości. Metoda zysków dotyczy pzedmiotów wyceny takich jak stacje benzynowe, hotele, restauracje, sale widowiskowe etc. Wycena nieruchomości komercyjnych w formie operatów szacunkowych powinna być przeprowadzona zgodnie z etyką zawodową oraz przepisami prawa i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.

Pozostałe informacje

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!