Wycena nieruchomości Częstochowa. Telefon kontaktowy 502 393 627. Rzeczoznawca majątkowy Sebastian Wygaś. Kredyty Hipoteczne.

Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna, która ma uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca ma uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wyceny i zobligowany jest przede wszystkim  do przestrzegania prawa, a także standardów rzeczoznawców majątkowych. 

Wycena nieruchomości jest to procedura, gdzie w rezultacie zostaje określona wartość rynkowa, odtworzeniowa lub indywidualna jako przedmiotu prawa własności lub użytkowania wieczystego. Szacowanie obejmuje także określanie ograniczonych praw rzeczowych takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Procedura wyceny realizowana przez rzeczoznawcę w podejściu porównawczym jest głównie stosowana dla lokali mieszkalnych czy użytkowych,  oraz domów czy gruntów które są lub mogą być przedmiotem obrotu - zostaje wtedy określona  wartość rynkowa. Dla nieruchomości, które ze względu na ich rodzaj, użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą przedmiotem obrotu rynkowego określa się wartość odtworzeniową, a także w sytuacji kiedy wymagają tego przepisy szczególne.  Dla nieruchomości uwzględnionych w przepisach o podatku od nieruchomości ustala się wartość katastralną.

Rzeczoznawca majątkowy może zostać powołany także na biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca jako Biegły Sądowy szacuje wartość nieruchomości dla postępowania sądowego lub egzekucyjnego w postępowaniu komorniczym.


Kancelaria Majątkowa Sebastian Wygaś to  firma  oferująca  usługi na rynku nieruchomości. Siedziba firmy mieści się w Częstochowie w województwie śląskim. Koncetrujemy się na obsłudze rynku nieruchomości – pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, wycenie oraz analizie rynku nieruchomości. Za wycenę nieruchomości odpowiedzialny jest mgr. inż. Sebastian Wygaś - numer uprawnień 5783 nadanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wysoka jakość obsługi naszych klientów to dla nas priotytet. Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi rzeczoznawców majątkowych. Oferujemy wycenę prawa właśności do  nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, nieruchomości lokalowych, nieruchomości komercyjnych. Oferujemy także wycenę lokali jako spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych. Określamy wartość rynkową zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o gospodarce nieruchomościami - Wartość rynkowa nieruchomości jest to  cena najbardziej prawdopodobna, która jest możliwa do uzyskania na lokalnym rynku - rzetelnie określona przy uwzględnienu cen transakcyjnych uzyskanych za nieruchomoścu podobne przy przyjęciu następujących założeń:
 - strony umowy nie działały pod przymusem, przede wszystkim były od siebie niezależne i stanowczo miały od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz  stanowczo dążyłydo zawarcia umowy,

- nieruchomość była eksponowana na rynku przez odpowiednio długi czas oraz minął odpowiedni okres  do wynegocjowania warunków umowy.

Określamy także wartość odtworzeniową nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami definiowaną jako  szacowaną kwota, która odpowiada sumie kosztów odtworzenia lub zastąpienia jej części składowych przy uwzględnieniu zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego oraz kosztu nabycia gruntu o takich samych cechach jak grunt wyceniany zakładając, że koszty te zostały poniesione w dniu wyceny.

Oferujemy także doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych Oferujemy wycenę nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredydodawcy oraz pomoc w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji niezbędnej do sfinansowania nieruchomości w formie jaką jest kredyt hipoteczny Proponujemy wycenę nieruchomości o przeznaczeniu mieszalnym, komercyjnym oraz przemysłowym jak i usługowym w formie dedykowanej dla sektora bankowego. 

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!