Kredyt hipoteczny Częstochowa - Rzeczoznawca majątkowy Sebastian Wygaś.

Kredy hipoteczny jest to długoterminowe zobowiązanie wobec banku, który kredytuje zakup nieruchomości - lokalu mieszkalnego lub użytkowego, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub nieruchomości gruntowej niezabudowanej etc. Zabezpieczeniem wierzytelności kredytodawcy jest właśnie hipoteka ustawiania w IV dziale Księgi Wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

 Zasadne jest postawienie pytania jakie warunki powinien spełniać potencjalny kredytobiorca jeśli zamierze uzyskać zabezpieczenie wierzytelności w formie kredytu hipotecznego. Podstawą jest zdolność kredytowa - dochody w formie umowy o pracę najlepiej na czas nieokreślony.

Niewielkie szanse ma pracownik zatrudniony na umowę zlecenie. Istotnym jest tez wkład własny kredytobiorcy. Z reguły wkład własny waha się od 10 do 30 % kredytu hipotecznego.

Bardzo ważnym elementem procedury uzyskania kredytu hipotecznego jest także wycena przedmiotu zabezpieczenia - nieruchomości. Wycena jest sporządzona przez Rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego zgodnie ze Standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”. Elementem obligatoryjnym operatu szacunkowego sporządzonego dla celu zabezpieczenie wierzytelności jest także dodatkowy załącznik określający obszary ryzyka związanego z nieruchomością podlegającą wycenie. Rzeczoznawca majątkowy ocenia: ryzyko podstawowych parametrów nieruchomości, ryzyko związane ze stanem prawnym oraz przeznaczeniem terenu, ryzyko zmian preferencji rynkowych, ryzyka związane z oceną danej nieruchomości przez inwestorów, rzeczozmawca przygotowuje także  ogólną opinię na temat wpływu poszczególnych elementów na poziom wartości wycenianej nieruchomości w przyszłości. Oferujemy doradztwo w zakresie procedury uzyskania kredytu hipotecznego oraz proponujemy rzetelną wycenę nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy.

Pozostałe informacje

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!