Bank hipoteczny - wycena nieruchomości. Częstochowa, województwo śląskie.

Banki uniwersalne przede wszystkim przyjmują depozyty i udzielają kredytów. Głównym celem ich działalności jest dążenie do zaspokajania potrzeb klientów w zakresie usług bankowych, przy równoczesnym dążeniu do zmaksymalizowania zysku. Natomiast banki specjalistyczne zajmują się koncentracją środków pieniężnych do finansowania inwestycji. Pozyskują one kapitały nie tylko od swoich klientów, ale również poprzez emisję i sprzedaż własnych obligacji czy też przyjmowanie lokat od innych banków. Należy tutaj podkreślić, iż w Polsce dominuje model bankowości uniwersalnej, natomiast bankowość specjalistyczna prawie się nie rozwinęła, gdyż nie funkcjonuje tutaj żaden bank inwestycyjny, a banków hipotecznych jest niewiele.
Tworzenie banków hipotecznych reguluje ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, w przeciwieństwie do banków uniwersalnych, których działalność regulują ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz Prawo bankowe. Zgodnie z prawem bankowym, banki w Polsce mogą być tworzone wyłącznie jako banki państwowe, spółdzielcze lub w formie spółki akcyjnej. Natomiast bank hipoteczny może zostać utworzony jedynie w formie spółki akcyjnej za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego. Możliwe jest powstanie banku hipotecznego poprzez wydzielenie go z banku uniwersalnego. W takim przypadku bank uniwersalny traci uprawnienia do wykonywania takich czynności jak udzielanie pożyczek i gwarancji bankowych, a także zaciąganie zobowiązań, które są związane z emisją papierów wartościowych.
Obydwa banki w ramach czynności podstawowych udzielają kredytów oraz emitują papiery wartościowe, z tym że banki uniwersalne emitują bankowe papiery wartościowe natomiast banki hipoteczne listy zastawne. Oprócz tego banki uniwersalne udzielają kredytów krótko, średnio i długoterminowych natomiast banki hipoteczne wyłącznie kredytów średnio i długoterminowych, które są zabezpieczone hipoteką. Zabezpieczeniem kredytów hipotecznych jest najczęściej nieruchomość.  W celu zabezpieczenia wierzytelności często niezbędna jest wycena nieruchomości sporządzona przez Rzeczoznawcę majątkowego, który ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne pod kątem wyceny dla potrzeb sektora bankowego. Wycena nieruchomości jest sporządzone w formie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca Majątkowy jest zobligowany także do sporządzenia dodatkowego załącznika - Informacji o obszarach ryzyka związanych z przedmiotową nieruchomością zgodnie z pkt. 4.2 i 4.3 Standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności.


Do najistotniejszych, zatem różnic pomiędzy bankami uniwersalnymi a bankami hipotecznymi należą: wysokość wskaźnika LTV, różny sposób finansowania inwestycji na rynku nieruchomości, limity koncentracji wierzytelności, sposób wyceny nieruchomości oraz wartość kosztów finansowania kredytów hipotecznych.


Biorąc pod uwagę zaprezentowane podobieństwa i różnice pomiędzy bankiem uniwersalnym a bankiem hipotecznym, można wywnioskować, iż banki uniwersalne, ze względu na podstawowe czynności, jakich mogą dokonywać, cieszą się większą popularnością niż banki hipoteczne. Z tego też powodu w Polsce istnieje tylko kilka banków hipotecznych a rozwój kolejnych stoi niestety pod dużym znakiem zapytania.

Pozostałe informacje

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!