Wycena nieruchomości - zabezpieczenie wierzytelności. Rzeczoznawca majątkowy.

"Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkalne często jest finansowany przy udziale środków finansowych w formie kredytu o charakterze hipotecznym. Rynek kredytów o charakterze hipotecznym to wyzwanie dla banków ze względu na ryzyko, z jakim wiąże się sprzedaż tych produktów. Kredytodawca analizuje zarówno ryzyko związane z kredytobiorcą, jak i ryzyko związane z nieruchomością, która ma stanowić zabezpieczenie wierzytelności. W przypadku kredytów, dla których zabezpieczeniem wierzytelności ma być nieruchomość lokalowa, kredytodawca często wymaga wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie danych rynkowych pozwala kredytodawcy ocenić ryzyko związane z nieruchomością. Mając powyższe na uwadze w artykule dokonano analizy zmian cen nieruchomości lokalowych na rynku wtórnym miasta Częstochowy w latach 2012-2016 w aspekcie oceny ryzyka kredytodawcy w procesie udzielania kredytu o charakterze hipotecznym."

*Fragment Artykułu

WYCENA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH W CZĘSTOCHOWIE W ASPEKCIE OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO BANKU
Autorzy artykułu: Sebastian Wygaś, Zuzanna Ostraszewska
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania

Artykuł prezentowany na Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie zasobami organizacji wobec wyzwań gospodarczych i społecznych XXI wieku” w dniu 01-czerwca-2017
roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Pozostałe informacje

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!