Wycena nieruchomości, a podejścia do szacowania.

Rzeczoznawca majątkowy szacuje wartość nieruchomości biorąc pod uwagę między innymi dostępność danych dotyczących przedmiotu wyceny.

Określanie wartości nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz zabudowanych przykładowo budynkiem mieszkalnym czy też komercyjnym, które są przedmiotem obrotu na rynku lokalnym  dokonuje się w podejściu porównawczym - metodą korygowania ceny średniej przy większej liczbie transakcji lub metodą porównywania parami.

Zgodnie z art. 153 Ustawy o gospodarce nieruchomościami podejście porównawcze jest stosowane do określenia wartości rynkowej przez rzeczoznawcę majątkowego przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom uzyskanym na rynku lokalnym za nieruchomości o zbliżonych cechach rynkowych. W celu określenia prawdopodnej do uzyskania na rynku lokalnym wartości rynkowej  przedmiotu wyceny dokonuje się korekty cen w zależności od atrybutów rynkowych nieruchomości przyjętych do operatu szacunkowego oraz cech nieruchomości wycenianej. Rzeczoznawca mająkowy powinien uwzględnić także trend czasowy - wpływ upływu czasu na ceny nieruchomości w lokalnym obrocie rynkowym.  Wyróżnia się trzy metody podejścia porównawczego:

  • metoda porównywania parami
  • metoda korygowania ceny średniej
  • metoda analizy statystycznej rynku

Jeżeli ze względu na charakter nieruchomości nieruchomości brak jest transakcji rynkowych nieruchomości o podobnych cechach rynkowych rzeczoznawca majątkowy stosuje podejście kosztowe. W przypadku nieruchomości gruntowych zabudowanych osobno jest określana wartość gruntu - w podejściu porównawczym oraz naniesionych zabudowań - w podejściu kosztowym, metodą kosztów zastąpienia lub kosztów odtworzenia. W w/w wymienionym podejściu stosowane są odpowiednio  trzy techniki:

  • technikę szczegółowa,
  • technikę elementów scalonych,
  • technikę wskaźnikowa.

Rzeczoznawca majątkowy ma możliwość wyceny wartości rynkowej także w podejściu mieszanym przy zastosowaniu metody pozostałościowej, metody kosztów likwidacji lub metody wskaźnikowej gruntów.

Wybór podejścia, metody oraz techniki zależy od jednak od  przedmiotu i przede wszystkim celu wyceny jak i uwarunkowań rynkowych.

Pozostałe informacje

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!