Pośrednik nieruchomości - umowa najmu.

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania

 Planując wynajęcie mieszkania warto wiedzieć co powinna zawierać umowa najmu lokalu. To dokument, który zabezpiecza interesy obu stron – najemcy i wynajmującego. Nasze biuro nieruchomości oferuje pomoc przy zawarciu umowy najmu. Jako pośrednik nieruchomości posiadamy niezbędne doświadczenie do obsługi wynajmu nieruchomości.  

 Określa ich prawa i obowiązki, ale także zwiera informacje dotyczące zachowań w sytuacjach spornych. Dlatego warto wcześniej zadbać o przygotowanie formularza takiej umowy czyli dowiedzieć się co właściwie powinno się znaleźć w jej zapisach.

 Wiedza związana z zapisami umowy najmu pozwala uniknąć ewentualnych kłopotów w przyszłości. Zmniejsza ryzyko i daje wymierne korzyści dotyczące bezpieczeństwa najemcy i wynajmującego.

 Zapisy umowy najmu lokalu

Co zatem powinna zawierać umowa najmu.

Rzecz oczywista - dane osobowe obu stron. Umowa najmu powinna zawierać pełne dane tj. imiona, nazwiska, numery PESEL oraz serię i numer dowodów tożsamości oraz adresy zamieszkania. Ponadto należy wskazać dokładny adres wynajmowanej nieruchomości (czyli co jest przedmiotem wynajmu) wraz z ilością pomieszczeń. Pełne dane osobowe nie mogą tu być tajemnicą – chodzi o zachowanie pełnej wzajemnej transparentności stron umowy.

Koszty, jakie i za co ponoszone. Z umowy jasno powinna wynikać wysokość kosztów jakie będzie ponosił lokator w związku z wynajmem. Dotyczy to rozdzielenia kosztów czynszu od poszczególnych mediów wraz ze wskazaniem co  wchodzi w skład mediów oraz formą ich rozliczania np. ryczałt, zaliczka, opłata wg zużycia w danym okresie czasu. W umowie należy wskazać formę płatności oraz terminy płatności; warto aby w umowie znalazły się też zapisy dotyczące konsekwencji wynikających z niedotrzymywania terminów płatności ze strony najemcy.

Kaucja będąca zabezpieczeniem dla wynajmującego na rzecz ewentualnych zniszczeń lub nie dotrzymania terminów płatności przez najemcę. Kaucja jest kwotą ustaloną w umowie, nie podlegającą oprocentowaniu i w całości zwracaną najemcy po zakończeniu trwania umowy; oczywiście jeśli spełni on wszystkie warunki umowy. Informacja na temat kaucji musi być przejrzysta – wysokość kaucji, dzień jej przyjęcia oraz data zwrotu.

Czas trwania umowy najmu to kolejny ważny element umowy. Tutaj mamy dwie formy: czas określony i czas nieokreślony. W przypadku umowy na czas określony w umowie powinien być odnotowany pierwszy i ostatni dzień jej obowiązywania; kończy się ona wraz z ostatnim dniem wskazanym w zapisie. W przypadku umowy na czas nieokreślony zapis dotyczy pierwszego dnia jej obowiązywania, a czas zakończenia zależy od wskazanego okresu wypowiedzenia.

Obowiązki i prawa obu stron umowy – zapisy te sporządzane są indywidualnie przy każdej umowie. Z reguły zapisywane są w punktach, do których można się odnieść jeśli podczas trwania najmu pojawiają się sytuacje sporne. Treść poszczególnych punktów ustalana jest w trakcie rozmów pomiędzy stronami; nie są to zapisy uniwersalne.

Protokół zdawczo – odbiorczy czyli załącznik do umowy najmu, w którym podane są informacje na temat stanu wynajmowanej nieruchomości w chwili rozpoczęcia obowiązywania umowy. Na podstawie tego dokumentu najemca będzie rozliczany na zakończenie umowy, przy wyprowadzce. Protokół zawiera dane na temat wyposażenia lokalu, wpisane są też w nim stany liczników w dniu przekazania lokalu oraz dokładnie określony jest wygląd i stan każdego z pomieszczeń w lokalu. Często dołączone są do niego zdjęcia.

Sporządzenie umowy najmu wymaga przemyślenia zapisów jednak poświęcenie czasu daje tu wymierne korzyści w przyszłości i ogranicza występowanie niejasnych sytuacji podczas trwania wynajmu.

Pozostałe informacje

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!